Een persoonlijke aanpak in een doelgericht traject

Samen werken aan re-integratie

Maak een afspraak
Plan op maat

Het eerste gesprek, de intake

In het eerste gesprek maken we kennis en stemmen we de behoeften, verwachtingen en planning af met de werkgever en de werknemer. We brengen uitgebreid in kaart wat de huidige en de gewenste situatie is van de (ex)werknemer.

We kijken naar het arbeidsverleden van de (ex)werknemer. Wat voor soort werk heb je gedaan? Welke werkzaamheden kun je wel en welke kun je niet (meer) doen? Wat zijn jouw talenten en wat zijn je zwakke punten? Zo analyseren we samen met jou, je wensen, interesses en daarbij behorende mogelijkheden. Op basis van het kennismakingsgesprek kijken we of we samen verder gaan.

Groen licht van twee kanten?

Re-integratie plan op maat

Wij geloven in een persoonlijke aanpak met een één op één benadering die volledig is afgestemd op jouw persoonlijke situatie. Het plan is enerzijds een rapportage gebaseerd op bevindingen bedrijfsarts en arbeidsdeskundige en de probleemanalyse ten aanzien van de belastbaarheid naar aanleiding van de FML (functionele mogelijkhedenlijst) en de historie.Anderzijds is het een plan van aanpak met daarin een trajectvoorstel met de in te zetten produkten en een tijdsplanning. Er wordt aandacht besteed aan het psychische aspect, het fysieke aspect en de praktische mogelijkheden.

Inhoud re-integratie traject

-Intake en opstellen arbeidsintegratieplan

-Zelfanalyse en loopbaan analyse

-Arbeidsmarkt oriëntatie en presentatie

-Scholing

-Bemiddeling en plaatsing naar duurzaam werk

-Werkhervatting en nazorg

Aan de slag met de uitvoering van het plan

Vanuit een realistisch perspectief spiegelen we jouw talenten aan mogelijkheden op de arbeidsmarkt. We bespreken welke testen eventueel nodig zijn en welke mogelijke trainingen uitkomst bieden. Denk aan het verbeteren van communicatie- of presentatievaardigheden of bijvoorbeels sollicitatietraining. Vaak bieden we de trainingen ook zelf aan. Ook besteden we aandacht aan je persoonlijke veranderproces en hoe je kunt toewerken naar een nieuwe gewenste situatie, waarbij motivatie en persoonlijk leiderschap de sleutels tot succes zijn. De opdrachtgever, je werkgever, speelt hierin een belangrijke rol. Na iedere stap wordt aan deze gerapporteerd over de algehele voortgang van het traject.

Het team

Neem contact met ons op