Uw werknemer kan nog niet re-integreren?

Samen werken aan re-integratie

Maak een afspraak
Casemanagement

InmoQuest kan voor met name die (ex) werknemers die nog niet kunnen re-integreren, ook het casemanagement van u overnemen. InmoQuest onderhoudt de contacten met alle betrokken partijen, signaleert veranderingen die invloed kunnen hebben op de mate van arbeidsongeschiktheid en dus op de uitkering en initieert vervolgens op basis hiervan de noodzakelijke activiteiten en verslaglegging.

Het team

Neem contact met ons op