Individuele begeleiding op haptonomische basis

Samen werken aan re-integratie

Maak een afspraak
Begeleiding

Persoonlijke aandacht tijdens gehele traject

Gedurende het gehele traject word je begeleid door een gecertificeerde en ervaren haptonoom. De begeleiding heeft een frequentie van minimaal eens per twee weken, gericht op coaching en een voortvarend verloop van het traject. Met als uiteindelijk hoofddoel een duurzame plaatsing van minimaal 6 maanden. Indien nodig wordt contact opgenomen met andere organisaties of instanties die van invloed kunnen zijn op het verloop van het traject. Gedurende het gehele traject zal de nadruk liggen op het zoeken en vinden van een nieuwe passende baan. inmoQuest werkt volgens de Solid Sense methode, die uit verschillende methodieken bestaat en haar doeltreffendheid bewezen heeft.

Contact en rapportage

Na afronding van iedere fase ontvangt de contactpersoon van de werkgever een voortgangsrapportage. Tussentijds contact vindt naar behoefte plaats per mail of telefonisch.

Het team

Neem contact met ons op