InmoQuest is aangesloten bij:

NFG, VVH en de RBCZ

Maak een afspraak

Klachtenprocedure

InmoQuest heeft zich verbonden aan de ethische gedragscode van de NFG, VVH en de RBCZ. Hiermee is tevens een klachtenprocedure voor InmoQuest en al haar cliënten van toepassing.

 

Bescherming persoonsgegevens

InmoQuest behandelt jouw persoonsgegevens met inachtneming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Deze wet regelt de vastlegging en gebruikmaking van alle gegevens die herleidbaar zijn tot een (natuurlijk) persoon. In de wet wordt bepaald dat elke verwerking van gegevens met betrekking tot een persoon (dit is elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens) alleen toegestaan is binnen het bepaalde doel dat hiervoor nadrukkelijk is vastgelegd. Anders gezegd: InmoQuest mag en zal jouw persoonsgegevens alleen gebruiken in situaties die betrekking hebben op jouw re-integratie traject. Een uitgebreide beschrijving van het privacyreglement is op aanvraag in te zien.

Het team

Neem contact met ons op