Relatietherapie

Maak een afspraak
Relatietherapie

Voor wie?

Liefdesrelaties, ouder-kind relaties, familierelaties, zakelijke relaties of vriendschapsrelaties. relatietherapie is voor mensen die moeilijkheden ondervinden op dit vlak.

Waar gaat het over?

Bij haptotherapie in relaties gaat het om het contact en de communicatie tussen twee mensen binnen een relatie. Het waarderen van jezelf en het waarderen van het anders zijn van de ander is waar het onder andere om draait in relaties. Wij zijn als mens uniek en dat klinkt door in iedere relatie die we aangaan. Maar het vertelt ook iets over de noodzaak om met elkaar op één lijn te zitten in zowel de overeenkomsten als in de verschillen. Het blijven zien en waarderen van elkaar zegt iets over de mate waarin je verbonden bent met de ander. 

Werkwijze

Belangrijke pijlers in relaties waar naar gekeken wordt zijn: de verschillen in achtergrond, cultuur, religie en sekse, maar ook in de stijl van communiceren en het omgaan met nabijheid en intimiteit. Ook het spanningsveld tussen autonomie, eigenheid en verbondenheid wordt belicht en het omgaan met de ruimte van jezelf en de ander, inclusief ieders grenzen en het omgaan met conflicten.

Als haptotherapeut laten we jullie ervaren wat je doet in de communicatie en verhelderen we de patronen die vaak leiden tot het in standhouden van een situatie waar beide aan lijden. Vervolgens kan er gewerkt worden aan verandering door het loslaten van oude patronen. Je samen kwetsbaar opstellen om je opnieuw te kunnen verbinden in vrijheid.

Het team

Neem contact met ons op