Organisatie opstellingen

Maak een afspraak
Organisatie opstellingen

Wat is een organisatie opstelling?

Je maakt in je leven deel uit van verschillende systemen, zoals je familiesysteem van herkomst, je huidige gezin, je sportvereniging en in je werk van een organisatiesysteem. Ieder systeem is gericht op overleven of voortbestaan en doet dat via een aantal wetmatigheden die vaak voortkomen uit onze oerinstincten.

Een organisatiesysteem bestaat uit de mensen die er werken, de klanten, de producten en/of diensten, de leveranciers etc. Bij opstellingen gaat het om de dynamiek in de organisatie die leidt tot patronen en gedrag. De dynamiek is niet rechtstreeks waarneembaar, maar de effecten zijn wel merkbaar. De positieve effecten worden ervaren als 'ik zit hier goed mijn plek', 'we zijn besluitvaardig en in goed contact met de wereld om ons heen'. De negatieve effecten worden ervaren als problemen in de organisatie: 'het loopt niet lekker', we zijn minder vaardig naar buiten dan we zouden willen'. Dit zijn niet de echte problemen, maar de reacties op de systeem dynamiek. De vraag is wat speelt er onbewust op de achtergrond in dit systeem, waardoor dat wat de mensen als probleem ervaren wordt veroorzaakt.

Kenmerken van een gezonde organisatie

  • De oorsprong van het bedrijf is het vertrekpunt
  • Erkenning van het verleden vormt de basis voor het heden
  • Een juiste ordening, gebaseerd op hierarchie, dienstjaren, leeftijd, kennis of ervaring
  • Balans in de uitwisseling van geven en nemen
  • Iedereen heeft evenveel recht op een eigen plek

Hoe werkt een organisatie opstelling?

Bij een organisatie opstelling werken we met de feiten uit de organisatie geschiedenis. Als client breng je een vraag in en die wordt uitgebeeld in de opstelling van je organisatiesysteem. Dit kan met behulp van representanten of in een individuele sessie met poppen of ankerplaten. De representanten openbaren dezelfde gevoelens en onderlinge verhoudingen, als die de werkelijke leden van je organisatie systeem. Zo wordt op een snelle en heldere wijze zichtbaar hoe en waar de verstoring is ontstaan en krijg je concreet inzicht in de oorzaken van het dis-functioneren. Er ontstaat ruimte voor acceptatie en verandering.

Relatie organisatie opstellingen en haptonomie?

Wanneer je inzicht hebt in de oorsprong van de verstoring en dus helder hebt wat de oorzaak is van het patroon, kun je vervolgens aan de slag gaan om deze nieuwe inzichten toe te passen in je werkomgeving. Soms betekent dit andere keuzes maken of feiten accepteren. Vanuit de lichaamsgerichte aanpak van de haptonomie laten we je ervaren hoe je voelen, denken en handelen elkaar beïnvloedt. Zo word je je bewust van je eigen patroon en kun je werken aan verandering.

Het team

Neem contact met ons op