Haptonomie en spiritualiteit

Maak een afspraak
Haptonomie en spiritualiteit

De invloed van haptonomie op spirituele beleving en waarneming van spirituele fenomenen.

De haptonomie geeft handvatten voor het omgaan met je eigen kwaliteiten en kan helpen om balans te vinden in je denken, voelen en handelen. Haptonomie en spiritualiteit behandelt zingevingsvraagstukken en helpt bij het richting geven van je leven.

Groei van spiritualiteit

In de huidige maatschappij is er een groei te constateren van spiritualiteit in al haar breedte. Naast religie heeft spiritualiteit een belangrijke plek gekregen in het dagelijks leven. Vele vormen van spiritualiteit hebben zingevende en helende tendensen. De vormen van spiritualiteit hebben traditionele religieuze roots.Het boeddhisme, het christendom, het hindoeïsme, de islam en het jodendom zijn onder andere belangrijke bronnen van spirituele stromingen.

Onderzoek naar de invloed van haptonomie in de spirituele beleving

De invloed en de positie van de haptonomie in het beleven van spiritualiteit is recentelijk onderwerp geweest van een wetenschappelijk onderzoek. Anthony Willems heeft dit in het kader van zijn masterstudie 'Interreligieuze Spiritualiteit' aan de Radbout Universiteit onderzocht en beschreven in zijn scriptie. Willems: 'de haptonomie heeft met haar gevoelsmatige insteek een helder vertrekpunt voor spirituele beleving. Het onderzoek wees onder andere uit dat bij een verfijning van je gevoel de aard van je spirituele beleving mee verandert.

Mogelijke hulpvragen voor haptonomie en spiritualiteit

  • hulp bij het vastlopen in spirituele tradities
  • moeite hebben met spirituele zingeving
  • moeite met spirituele inbedding in het dagelijks leven
  • teleurstelling over spirituele fenomenen
  • verdere ontwikkeling van spirituele beleving
Het team

Neem contact met ons op