Familie opstellingen en systemisch werken

Maak een afspraak
Familie opstellingen

Wat is een familie opstelling?

Je familie en de geschiedenis van je familie is van grote invloed op wie je bent en hoe je in het leven staat. Zonder dat je je daar altijd van bewust bent, ontstaan vanuit de dynamiek van je familiesysteem patronen die bepalend zijn voor je gedrag.Een vraag waar je nu mee worstelt, kan bijvoorbeeld zijn oorsprong hebben in de lijn van je grootouders. Als kinderen dragen we vaak onbewust, onopgeloste familie problemen met ons mee.

Hoe werkt een familie opstelling?

Bij een opstelling wordt gewerkt met feiten uit de familiegeschiedenis. Als cliënt breng je een vraag in en die wordt uitgebeeld in de opstelling van je familiesysteem. Dat kan met behulp van representanten of in een individuele sessie door middel van ankerplaten of poppen. Deze representanten openbaren dezelfde gevoelens en emoties en onderlinge verhoudingen, als die van de oorspronkelijke leden van je familie systeem. Zo wordt op een snelle en heldere wijze zichtbaar hoe en waar de verstoring is ontstaan en krijg je concreet inzicht in de oorzaken van je niet volledig functioneren. Er ontstaat ruimte voor acceptatie en verandering. Zo werken we aan een werkzame oplossingsrichting.

Wanneer doe je een familie opstelling?

  • Wanneer je het gevoel hebt dat je er niet bij hoort
  • Wanneer je een verstoorde familierelatie hebt
  • Wanneer je last hebt van terugkerende angst, woede, verdriet en je de oorzaak niet kan vinden
  • Wanneer je het gevoel hebt dat je altijd maar geeft en niet kan nemen
  • Wanneer je je altijd maar schuldig voelt en niet begrijpt waarom
  • Wanneer er geen balans is in je samengestelde gezin
  • Wanneer je aanloopt tegen een probleem in je partnerrelatie, wat je niet helder krijgt

Relatie familie opstellingen en haptonomie?

Wanneer je inzicht hebt in de oorsprong van de verstoring en dus helder hebt wat de oorzaak is van je patroon, ga je vervolgens aan de slag om deze nieuwe inzichten toe te passen in je dagelijks leven. Soms betekent dit andere keuzes maken, of feiten accepteren en vanuit de lichaamsgerichte aanpak van de haptonomie laten we je ervaren hoe je voelen, je denken en je handelen elkaar beinvloedt. Kunnen, willen en durven te zijn wie je werkelijk bent.

Het team

Neem contact met ons op